Obywatele RP

Do uruchomienia portalu zainspirowały mnie zdarzenia w kampanii wyborczej na Prezydenta RP w br. tj. 2015.

Chaos, nieodpowiedzialność, a przede wszystkim widoczne oderwanie się polityków od społeczeństwa, od rzeczywistości oraz bunt, niezadowolenie, a zarazem nadzieja i oczekiwania, potrzeba rozwiązywania problemów społecznych w sposób sprawiedliwy i zrozumiały.

Sejm Obywatelski jest/ ma być opinią i mądrością Obywateli oraz drogowskazem dla polityków.